EXEMPCIÓ EN L’ITPAJD PER ARRENDAMENTS D’IMMOBLES

EXEMPCIÓ EN L’ITPAJD PER ARRENDAMENTS D’IMMOBLES

Amb l’entrada en vigor el dia 6 de març de 2019 el Reial Decret Llei 7/2019 de Mesures Urgents en Matèria de Vivenda i Arrendament, queda finalment establerta l’exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), respecte als immobles per a ús...

Llegir Més
informe no financer formulació comptes exercici 2018

INFORME NO FINANCER

El 29 de desembre del 2018 es va publicar en el BOE la Llei 11/2018 de 28 de desembre, mitjançant la qual, es modifica el Codi de Comerç, el test refós de la Llei de Societats de Capital i la Llei d’Auditoria de Comptes, en...

Llegir Més
EXEMPCIÓ EN EL IMPOST SOBRE TRASMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURIDICS DOCUMENTATS

EXEMPCIÓ EN EL ITPAJD PER ARRENDAMENTS D’IMMOBLES

El Reial Decret Llei 21/2018 de 14 de desembre de mesures urgents en matèria de vivenda i arrendament, estableix l’exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documents (ITPAJD), art. 45.I.B.26), respecte als immobles per a ús estable i permanent....

Llegir Més