Comptable

La comptabilitat és la principal font d’informació per fer la diagnosi de la situació econòmica de l’empresa des de l’òptica financera i fiscal, i ha esdevingut el principal instrument per a tots els interessats amb l’activitat (propietaris, gestors, clients, proveïdors, treballadors, administracions, mercats…) a l’hora de poder analitzar-la, així com analitzar-ne l’estat i l’evolució.

Dins d’aquesta àrea els oferim els serveis següents:

  • Assessorament en la comptabilitat de persones físiques (empresaris i professionals) i societats mercantils
  • Consolidació comptable i la seva vinculació amb la fiscalitat
  • També portem la comptabilitat de petites entitats i empreses dels nostres clients que, per les limitacions d’estructura pròpia, així ho requereixin
  • Comptes anuals i documents comptables derivats
  • De l’àrea de la comptabilitat neixen informes i treballs que, posteriorment, poden ser utilitzats, analitzats o treballats a l’àrea de consultoria

Per al desenvolupament d’aquestes tasques comptem amb un equip de professionals amb la preparació adequada i amb una experiència professional sòlida.

comptable_fotos-03
comptable_fotos-01
comptable_fotos-02