Sobre nosaltres

El nostre despatx és el resultat de l’evolució d’una tasca professional que ha optat per una especialització en dues matèries concretes, que són l’assessoria fiscal i la comptable. Hem defugit del concepte de servei d’assessorament multidisciplinari i generalista per tal d’aconseguir una alta qualitat per mitjà del desenvolupament específic, concret i exclusiu de les feines pròpies dels àmbits fiscal i comptable.

Tanmateix, en la conjunció d’aquesta especialització i les necessitats evolucionades dels nostres clients i del seu entorn, ens hem trobat en la necessitat d’oferir uns serveis més extensos i estratègics que cobreixin les seves necessitats de consultoria.

Aquestes necessitats i l’experiència recollida en els departaments de fiscalitat i comptabilitat durant més de 25 anys, ens ha fet evolucionar com a professionals fins a crear la divisió de consultoria per poder ajudar i acompanyar als nostres clients en aspectes de més valor per a ells.

L’activitat multidisciplinària consisteix a poder col·laborar amb altres despatxos professionals especialitzats en l’assessorament jurídic en diferents àrees com el civil, el mercantil i el laboral.

Els professionals del nostre despatx estan sòlidament preparats per donar sortida als problemes que els nostres clients poden plantejar en els àmbits fiscal, comptable i de reorganització empresarial. Portem, per això, un programa d’actualització i de formació continuada i disposem d’un equip que, a més de comptar amb una preparació important, disposa d’una llarga experiència dins d’aquest àmbit professional.

El nostre objectiu prioritari en la prestació de serveis professionals és la independència. És per això que no mantenim cap tipus de lligam ni relació amb corporacions financeres ni empresarials que puguin influir en les recomanacions, les opinions o els informes que nosaltres fem als nostres clients.

La nostra tasca professional sempre es produeix en un marc d’independència absoluta, d’objectivitat i la professionalitat, aspectes que considerem que garanteixen la defensa dels interessos legítims dels nostres clients.

Sectors

Per a les activitats dels nostres clients, hem assolit una coneixença important de determinats sectors de l’activitat econòmica que considerem necessari apuntar:

Sector hoteleria

Sector industries agràries

Sector professionals de serveis tècnics

Sector oci

Sector de l’obra pública i privada

Empreses amb relacions amb tercers països i exportadores