Fiscal

Dins d’aquest àmbit d’actuació professional els podem oferir serveis dels tipus següents:

  • Planificació d’impostos per a persones jurídiques
  • Planificació d’impostos per a persones físiques
  • Preparació i confecció de declaracions fiscals
  • Assessorament en resolució de problemes fiscals de caràcter puntual
  • Assistència i assessorament en compareixences davant de les administracions públiques
  • Assessorament i representació davant de revisions tributàries
  • Seguiment de recursos tributaris davant de tribunals administratius i contenciosos

Per al desenvolupament d’aquestes tasques comptem amb professionals amb la preparació adequada i amb una experiència professional sòlida.

Els serveis d’assessorament fiscal que prestem, compten amb la validació dels col·legis professionals als quals estan adscrits els nostres professionals col·laboradors. Derivat de la nostra professionalitat, els nostres serveis disposen d’un nivell d’independència adequat que garanteix als nostres clients un servei individualitzat i no esbiaixat pels interessos derivats de la relació de l’activitat professional amb altres àmbits d’interès, sigui financer o de qualsevol altre tipus.

FISCAL_images-01